estetic_logo_2016-web


for your success

Našu spoločnosť Estetic Partner sme vytvorili, aby sme Vám pomohli na ceste za úspechom a uznaním v odvetví priemyselnej estetickej kozmetiky.

V uplynulom desaťročí došlo na trhu estetickej a lekárskej kozmetiky a estetickej medicíny k výrazným zmenám. Zmenu predstavovali lacné čínske prístroje, ktoré sa objavovali v čoraz väčšom objeme. V začiatočnom období si mnohí zaobstarali lacné čínske prístroje estetickej kozmetiky na profesionálne účely cez internet.

Veľmi rýchlo sa však objavili tienisté stránky týchto nádejne sa rozbiehajúcich procesov a dnes sú už úplne očividné negatívne dôsledky zakúpenia lacných čínskych prístrojov. Zlá kvalita, slabé výsledky, nedostatok servisov, problémy z neuskutočnených kurzov boli varovným prstom. Viedli k zneisteniu trhu a poklesu klientely.

S týmito problémami v oblasti kozmetických služieb sa potýkalo nielen Slovensko, ale aj iné krajiny Európskej únie a v mnohých z týchto krajín už našli fungujúce návody, ako nájsť možné východiská z tejto slepej uličky.

Estetic Partner vidí kľúč k Vášmu úspechu v nastolení vzájomnej dôvery. Preto Vám v boji o priazeň zákazníkov pomôžeme škálou takých kvalitných, špičkových výrobkov a technológií na súčasnom trhu, ktoré sú zárukou expresných a dlhodobých výsledkov.

Ako výhradní distribútori mimoriadne populárnych zariadení a technológií estetickej kozmetiky v Európe by sme aj Vám chceli poskytnúť služby mimoriadnej kvality, ktoré sa v ostatných rokoch objavovali už len výnimočne. My pracujeme pre Vaše úspechy a dôveru:

  • Vybrali sme spomedzi svetových lídrov tých, ktorí produkujú zariadenia mimoriadnej kvality z hľadiska know-how a technického potenciálu a následne ponúkajú v dostupnej cene pre široké vrstvy.
  • Zabezpečujeme k prístrojom a technológiám odborné školenia a postaráme sa o záručný a pozáručný servis týchto výrobkov. Tieto aktivity uskutočňujeme s vlastnými, erudovanými  spolupracovníkmi, čo je garanciou bezpečnej obsluhy našich prístrojov a zariadení.
  • V našich predvádzacích priestoroch si môžete nielen pozrieť, ale aj vyskúšať prístroje a zariadenia, ktoré zaujali Vašu pozornosť.
  • Aby ste sa v nijakom prípade nemuseli vzdať kvality, k optimalizovaným cenám Vám ponúkame aj výhodné možnosti financovania.

Zakladatelia spoločnosti Estetic Partner disponujú 25-ročnými skúsenosťami z estetickokozmetického odvetvia. Vieme, že môžeme byť úspešní iba vtedy, ak urobíme všetko pre Vaše úspechy.

Preto sme si zvolili slogan: for your success!

TOP